BOENDE
Ankdammsgatan 29
Ankdammsgatan 31
P4282956

TVÄTTSTUGOR

Föreningen har två stycken tvättstugor. Tid bokas med hjälp av tvättlås på uppsatta bokningstavlor utanför vardera tvättstuga. Tvättstugan i uppgång 31 har något längre tvättider än tvättstugan i uppgång 29. Båda tvättstugorna är utrustade med tvättmaskiner, torktumlare, mangelrum samt torkrum. Boende i bägge uppgångarna har tillträde till bägge tvättstugorna. 


FÖRENINGENS OCH BOENDES ÅTAGANDEN

Se stadgarna under sektionen "Dokument" på denna sidan.


LÄGENHETSREPARATIONER

Alla reparationer eller andra åtgärder i lägenheterna sker på medlemmens bekostnad. Innan eventuella ombyggnader i lägenheten utförs måste styrelsen kontaktas för tillstånd och rådgivning. Anmälningsblankett samt beskriving på ombyggnadsregler och direktiv finns för neddladdning under "Dokument".

 

NYCKLAR

Till ytterdörrar och gemensamma utrymmen i fastigheten (alla källarförråd samt cykelrummet) används en och samma nyckel. Dessa nycklar kan även användas till den egna ytterdörren om denna förses med en passande cylinder som kan beställas hos Råsunda Låsservice AB, Råsundavägen 155 efter rekvisition från styrelsen.

För beställning av extra nycklar erfordras rekvisition från styrelsen (denna fås genom att lägga en beställningslapp i föreningens brevlåda) och sedan kan nycklar hämtas hos Råsunda Låsservice AB, Råsundavägen 155. Det finns inga möjligheter att få nycklar tillverkade hos någon annan låssmed. Uppgifter om beställda extranycklar av tidigare medlemmar till aktuell lägenhet finns noterade hos styrelsen och samtliga tillverkade nycklar skall överlämnas till ny medlem vid överlåtelse.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING
Normalt är det inte tillåtet att hyra ut lägenheter i andra hand. I enstaka fall kan dock styrelsen godkänna uthyrning, exempelvis vid tillfällig vistelse på annan ort. Sådan uthyrning godkänns endast för ett år i taget och godkännandet måste föreligga före hyresgästens inflyttning. Andrahandsuthyrning utan styrelsens godkännande utgör anledning till att Bostadsrättsinnehavarens uteslutning ur föreningen och krav på obligatorisk avflyttning enligt gällande stadgar. För att ansöka till styrelsen om tillstånd att hyra ut lägenheten i andrahand ska ett ärende om detta lämnas i föreningens brevlåda.PARKERING

Föreningen tillhandahåller 24 stycken biluppställningsplatser med eluppvärmning finns. Det kan vara svårt att omgående få hyra en sådan plats då kölista förekommer. Lämna en lapp i föreningens brevlåda för att ansluta till kölistan för parkeringsplatserna. Kommunen tillhandahåller parkeringsplatser, antingen som boendeparkering på gatan eller på särskilda p-ytor.AVFALLSHANTERING

Hushållsavfall (EJ mat) slängs i väl försluten soppåse i den stora moloken utanför 29:ans port som öppnas med lägenhetsnyckeln. Maten sorteras för sig i avsedda bruna matpåsar som tillhandahålls av föreningen och slängs sedan i den mindre moloken som är placerad bredvid den stora. Även denna öppnas med lägenhetsnyckeln. Observera att maten ej får packas i någon annan förpackning än den avsedda bruna påsen. Förpackningar såsom glas, plast, metall, papper och wellpapp, samt el-avfall sorteras i miljörummet som finns på baksidan av huset, i närheten till grovsoprummet. I grovsoprummet slängs grovsopor från längenheterna, observera att inga kemikalier, färg eller byggavfall får lämnas i grovsoprummet. Detta lämnas vid återvinningscentralen för Solna Stad.

(för information om öppettider mm se Solna stads hemsida,
http://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/grovavfall/).KABEL-TV

Fastigheten är ansluten till kabel-TV (Com Hem). Avtal tecknas med ComHem gällande önskat utbud av kanaler. Kanalerna 1, 2, kunskapskanalen, kanal lokal och 4 är dock alltid tillgängliga utan någon extra kostnad.EKONOMISK FÖRVALTNING

Frågor rörande pantsättning och avgifter kan diskuteras direkt med vår ekonomiska förvaltare UBC på telefon 018-563240 eller e-post kundsupport@fastum.se.FÖRSÄKRING

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret. Brandkontoret nås på telefon

08 - 545 286 00.SKADEDJUR

Vid problem med skadedjur kontakta Anticimex. Telefon: 08-51765400.