STYRELSE

STYRELSE

Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

För närvarande består styrelsen av följande medlemmar:


Britta Gustafsson, Sekreterare

Monica Stendahl, Ledamot 

Kari-Pekka Santala, Ledamot

Gunilla Djupmark, Suppleant

Mikael Eriksson, Suppleant

 

 FRÅGOR TILL STYRELSEN

Frågor till Styrelsen lämnas i föreningens brevlåda innanför dörren till ingång 31, eller skickas till:

Brf Ankdammen

Ankdammsgatan 31

171 67 Solna