STYRELSE
Ankdammsgatan 29
Ankdammsgatan 31
P4282956

STYRELSE

Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

För närvarande består styrelsen av följande medlemmar:


Mackis Chatzikiriakos, Ordförande

Britta Gustafsson, Sekreterare

Fredrik Boulund, Ledamot

Kari-Pekka Santala, Ledamot

Monica Stendahl, Ledamot 

Gunilla Djupmark, Suppleant

Mikael Eriksson, Suppleant 

 FRÅGOR TILL STYRELSEN

Frågor till Styrelsen lämnas i föreningens brevlåda innanför dörren till ingång 31, eller skickas till:

Brf Ankdammen

Ankdammsgatan 31

171 67 Solna