INFO TILL MÄKLARE

MÄKLARE OCH ANDRA INTRESSERADE

På denna sida publiceras dokument som kan vara till nytta för mäklare och andra intressenter i samband med köp och försäljning av lägenhet. De olika dokumenten finns tillgängliga under "Dokument" på denna sidan.


Till ansökan om medlemskap skall följande, av köparen/köparna signerade dokument, bifogas;

                      - Stadgar

                      - Ordnings & trivselregler

 

 

RADONMÄTNING

Radonmätning utfördes under 2 månader under perioden Nov 2012 – Jan 2013. Mätningen gjordes i 16 av husets 79 lägenheter (20%). Alla värden är under 100 Bq/m3. Gällande gräns- och riktvärden är 200 Bq/m3.


Ankdammsgatan 29
Ankdammsgatan 31
P4282956